Reisvoorwaarden

reisvoorwaarden

reisvoorwaarden

Amfibie Treks - Algemene Reisvoorwaarden

1. Reserveringsaanvraag
U kunt via het internet of telefonisch een reserveringsaanvraag indienen. Wij berekenen voor beide
mogelijkheden € 20,00 aan reserveringskosten per boeking.

2. Ontvangstbevestiging
Indien u via het internet reserveert, dan ontvangt u direct een ontvangstbevestiging via e-mail. Dit is
een bevestiging dat uw aanvraag correct bij ons is aangekomen, maar dit is nog géén definitieve bevestiging van uw reservering. Indien u telefonisch reserveert, ontvangt u van ons eveneens een ontvangstbevestiging via e-mail.

3. Definitieve bevestiging reservering
Zodra uw reservering verwerkt is, ontvangt u van ons per e-mail de boekingsbevestiging en reisbescheiden. Heeft u geen internet, dan is het ook mogelijk om de reisbescheiden per post te versturen.

4. Preferentie of essentie
Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal Amfibie Treks zo
veel mogelijk proberen te voldoen. Wij zijn hierbij afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals
de vervoerder en kunnen preferenties dan ook helaas niet altijd uitvoeren.
Als iets noodzaak is en het al of niet boeken van een reis ervan afhangt, spreken wij over een essentie. Voor een essentie wordt éénmalig per boeking een bedrag berekend van € 35,-. Mocht de essentie niet akkoord komen dan kunt u kosteloos afzien van de gehele boeking. Dit is een duidelijk onderscheid ten opzichte van een preferentie. Hierbij is een boeking altijd definitief na binnenkomst.
Aan voorkeuren kunnen geen rechten worden ontleend. Wij vragen hiervoor uw begrip.

5. Reisverzekering
Ga nooit onverzekerd op reis. Goed verzekerd op reis gaan is een absolute noodzaak! Een annuleringsverzekering en een goede reisverzekering kunnen u in geval van problemen of ziekte een
hoop onnodige kosten en ellende besparen.

Amfibie Treks – Boekingsvoorwaarden

Als u op reis gaat, heeft u bepaalde verwachtingen van uw reis en wat u op uw bestemming aantreft. U wilt genieten van een fijne en zorgeloze vakantie. Amfibie Treks doet haar uiterste best zo goed mogelijk aan al uw verwachtingen te voldoen. Op sommige zaken heeft Amfibie Treks echter geen of weinig invloed. Voordat u uw keuze en reservering bij ons maakt, adviseren wij u deze reisvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, hierdoor kunt u voorkomen dat u voor teleurstellingen of vervelende situaties komt te staan.

1. De betaling
a. Bedrag van aanbetaling
Bij uw boekingsbevestiging vindt u een betalingsoverzicht met het bedrag van aanbetaling. De
aanbetaling is gelijk aan 30% van de totale overeengekomen reissom. De aanbetaling dient u binnen 14 dagen na de definitieve bevestiging van uw reservering aan ons over te maken.
b. Restant reissom
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de datum van vertrek in ons bezit te zijn. Bij
boeking binnen zes weken voor aanvang van de vakantie dient (na ontvangst van de boekingsbevestiging) de totale reissom per direct te worden voldaan. Niet tijdig betalen geeft ons, na een aanmaning, alsnog het recht uw geboekte vakantie te annuleren en u van deelname uit te sluiten.
In dat geval worden de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 4.) aangehouden en worden de daarvoor
verschuldigde annuleringskosten aan u in rekening gebracht.
c. Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De hoofdboeker wordt daar door of namens de reisorganisator op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen
7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

2. Wijzigingen door reiziger
Het aanbrengen van eventuele wijzigingen in uw boeking (bijboeken van personen, excursies e.d.) kan tot 3 weken voor de start van de reis (indien beschikbaar). Hierna is wijzigen niet meer mogelijk.
Bij een wijziging wordt altijd een bedrag van € 35,00 in rekening gebracht (€27,00 wijzigingskosten en
€ 8,00 communicatiekosten).

3. In de plaatsstelling
Als een lid van uw reisgezelschap, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan een reeds geboekte vakantie, dan kan iemand anders op deze plaats ingeboekt worden, mits tijdig bij Amfibie Treks bekend gemaakt. Aan deze zogenaamde ‘in de plaatsstelling’ zijn in ieder geval de eerdergenoemde wijzigingskosten (à € 35,00) van Amfibie Treks verbonden, alsmede de extra kosten van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners. Voorwaarde is wel dat u als hoofdboeker, de aanmelding dient te regelen van degene die de plaats inneemt.

4. Annuleren door reiziger*
Uiteraard kan het voorkomen dat u uw geboekte reis moet annuleren. U dient er rekening mee te houden dat daar kosten aan verbonden zijn. Hoeveel dit is, hangt af van het moment waarop u uw reis annuleert. Hieronder vindt u de verschuldigde kosten, gebaseerd op het aantal dagen vóór vertrek waarop u annuleert (bij annuleringen buiten kantooruren is de eerstvolgende werkdag bepalend):

  • bij annulering tot 4 weken vóór de vertrekdag: het bedrag van de aanbetaling;
  • bij annulering vanaf 4 weken vóór de vertrekdag: de volledige reissom.
Uitzondering op het hierboven genoemde zijn de bij Amfibie Treks geboekte vliegtickets, ferrytickets
en autohuur. Ongeacht het tijdstip van annuleren zijn de annuleringskosten hiervoor altijd 100%.
Indien u een reden heeft die binnen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij valt en een annuleringsverzekering heeft afgesloten, zullen deze kosten in principe door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Behalve de verzekeringspremie, deze wordt nooit door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Wij raden iedereen aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht de duur van de reis, de hoogte van de reissom en het tijdstip van boeking.
* annuleren is alleen mogelijk via info@amfibietreks.nl
N.B.: Het is helaas niet mogelijk een reis kosteloos te laten vervallen. Als u vandaag heeft geboekt en morgen door een onvoorziene situatie moet annuleren, zijn daar altijd annuleringskosten aan verbonden.

5. Ontevreden of klachten.
Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om uw vakantie tot volle tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze uiterste zorg kunnen zich tijdens uw reis zaken voordoen waar u zich niet mee kunt verenigen.
a. Wijze van melden
Heeft u klachten over de reis of bent u ontevreden over uw accommodatie? Meldt dit dan direct bij de
receptie ter plaatse. In samenspraak met de directie op Sardinië wordt naar een oplossing van uw klacht gezocht.
Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat u uw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat gedaan kan worden. Wij zullen er alles aan doen om uw vakantie te doen slagen en nemen eventuele klachten zeer serieus. Een passende en goede oplossing kan echter alleen aangedragen worden ten tijde van uw vakantie en niet na thuiskomst.
Vanwege het persoonlijke karakter van vakantie- en reiservaringen dienen klachten individueel te worden ingediend. Groepsklachten (d.w.z. mede of namens andere reizigers) kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen.
b. Een voorbehoud
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, een andere cultuur, ander eten etc. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden.
Houdt u rekening met een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmogelijkheden en een beperkter aanbod van faciliteiten in het voor- en naseizoen. Sport- en recreatiefaciliteiten kunnen mogelijk niet beschikbaar zijn als de weersomstandigheden en/of het aantal gasten het functioneren onmogelijk maakt. Er wordt geen restitutie gegeven voor deze eventualiteit.

6. Aansprakelijkheid
Amfibie Treks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Noch enige andere aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis.
Dit geldt tevens voor alle organisaties en reisbegeleiders waar Amfibie Treks mee samenwerkt.
Degene die een reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere medereizigers die hij/zij aanmeldt. Amfibie Treks is gedurende uw verblijf niet aansprakelijk voor schade, verlies of vernieling.
De kosten zullen ten alle tijde door de desbetreffend persoon moeten worden vergoed.

7. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Amfibie Treks behandelt persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.org). De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw reserveringsopdracht of boeking, het verstrekken van deelnemerslijsten aan de organisatie ter plaatse en after sales service.